Tworzenie i rejestracja organizacji pozarządowych

Pomagając swojej społeczności możesz natrafić na barierę w pozyskiwaniu na to funduszy, z uwagi na brak istnienia organizacji pozarządowej i jej rejestracji w KRS. Zrobimy to za Ciebie, abyś nie tracił czasu potrzebnego na pomaganie innym.

Tworzenie i rejestracja organizacji pozarządowych polega na formalnym ustanowieniu i zarejestrowaniu instytucji, które działają na rzecz społeczności i podejmują różnorodne inicjatywy non-profit. Aby powołać organizację pozarządową przedstawiamy naszym klientom, różne możliwości – zalety i wady każdego rodzaju organizacji. Nasi klienci mogą liczyć na przeprowadzenie ich przez całą procedurę – od momentu określenia celów organizacji do momentu otrzymania odpisu postanowienia z sądu rejestrowego o wpisie organizacji do KRS.

Najważniejsze elementy nowo powoływanych organizacji to:

  1. określenie celów i jej misji –  organizacje pozarządowe mogą działać w różnych dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, kultura, zdrowie, itp. Ważne jest jasne sformułowanie celów i wizji organizacji, aby określić, jakie działania będą podejmowane w celu realizacji tych celów.
  2. określenie wewnętrznych struktur organizacji – jest to częściowo zależne od formy prawnej w jakiej będzie działań organizacja, jednakże zawsze trzeba mieć na względzie aby zapewnić możliwość wewnętrznego systemu kontroli podejmowanych działań, zwłaszcza w przypadku otrzymywania dotacji ze środków publicznych.
  3. opracowanie statutu organizacji na podstawie, którego będzie ona działała.

Co robimy w ramach usługi?

  • ustalamy cele danej organizacji;
  • doradzamy przy wyborze formy prawnej organizacji oraz wskazujemy ich wady i zalety;
  • omawiamy i ustalamy zasady funkcjonowania organizacji;
  • opracowujemy dokumenty niezbędne do powołania organizacji - w tym statut;
  • dokonujemy rejestracji podmiotu w KRS lub innym wymaganym przepisami prawa rejestrze;

główne rodzaje organizacji pozarządowych

Fundacja

Jest to podmiot prawa, podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym. Głównym celem fundacji jest niesienie pomocy poprzez majątek, który posiada i gromadzi. Właśnie majątek jest kluczowym elementem odróżniający ją od Stowarzyszenia. Posiadanym majątkiem fundacja jest obowiązana zarządzań i wykorzystywać na realizację swoich celów statutowych.

Stowarzyszenie

Podobnie jak fundacja, jest to podmiot podlegający wpisowi do KRS (ale UWAGA istnieje również stowarzyszenie zwykłe, które nie podlega takiemu wpisowi). W odróżnieniu od fundacji, głównym celem stowarzyszenia jest pomoc innym poprzez ludzi – członków stowarzyszenia. To oni tworzą stowarzyszenie – walne zgromadzenie.

Spółki non-profit

Spółka non profit to spółka prawa handlowego (np. z o.o.) zarejestrowana w KRS, która prowadzi działalność gospodarczą nie nastawioną na osiąganie zysku. Jest on przeznaczany na dalsze działanie spółki i jej rozwijanie.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe