Opracowywanie dokumentów prawnych

Tworzenie dokumentów prawnych wymaga specjalistycznej wiedzy, którą my oferujemy w języku prostym i zrozumiałym dla każdego.

Tworzenie dokumentów prawnych wymaga nie tylko wiedzy, ale też i czasu, tworzenie rozwiązań prawnych w ramach dokumentów to złożony proces myślowy, w który angażujemy również analizę orzecznictwa i poglądów doktryny. Przygotowywane przez nas dokumenty dostosowane są do rzeczywistych potrzeb Klienta, dbamy o używanie przyjaznego języka prawnego – niepozbawionego cech formalnych i fachowości, jednakże przyjaznego i zrozumiałego dla stron umowy.

Do dokumentów prawnych zaliczamy:

 • umowy – np. najmu, spółki;
 • statuty;
 • uchwały;
 • porozumienia;
 • opinie prawne;
 • pisma – oświadczenia woli składane w formie pisemnej;
 • ugody;
 • projekty aktów notarialnych.

Przygotowywane przez nas dokumenty można podpisać albo podpisem tradycyjnym, albo elektronicznym – czy to podpisem kwalifikowanym czy ePUAP.

Dokumenty przygotowujemy z każdej dziedziny prawa – cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy czy też handlowego.

Co robimy w ramach usługi?

 • przygotowywane dokumenty są rzetelne, dokładne i wyczerpujące treść problemu prawnego;
 • dokumenty opierają się na rozwiązaniach zgodnych z najnowszym orzecznictwem i najbardziej utrwalonymi poglądami doktryny;
 • treść dokumentów poddajemy konsultacjom z klientem;
 • staramy się przygotować dokumenty w najszybszym możliwym terminie;
 • opiniujemy i wprowadzamy poprawki do wzorów dokumentów przygotowanych przez drugą stronę – kontrahenta naszego Klienta;
 • na życzenie Klienta uczestniczymy w podpisywaniu umów.
 • przeprowadzamy audyt umów (lub innych zbiorów dokumentów prawnych) stosowanych w bieżącej działalności Klienta, dostosowując je do aktualnych wymogów prawa.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe