Sukcesja – przygotowanie biznesu na zmianę właściciela

W prowadzeniu biznesu przychodzi taki moment, gdzie następuje zmiana właściciela - czy to w wyniku śmierci czy sprzedaży przedsiębiorstwa - nie bądź zaskoczony, pomożemy Ci się do tego przygotować.

Sukcesja to proces przeniesienia praw i obowiązków z jednej osoby na inną w wyniku określonych zdarzeń, takich jak śmierć, sprzedaż, podział majątku lub restrukturyzacja spółki. Proces ten obejmuje prowadzony biznes bez względu na jego formę prawną. Polega na kontynuacji prowadzenia biznesu przez nowy podmiot (dzieci, rodzeństwo, spółkę, osoby trzecie), który przejmuje prawa i obowiązki po poprzednim właścicielu.

Najczęściej jest to doradztwo dotyczące przede wszystkim przejęcia przedsiębiorstwa (firmy rodzinnej) przez następców prawnych właściciela – dzieci, rodzeństwo czy małżonka. Jednakże może być to również sprzedaż przedsiębiorstwa przez inny podmiot – spółkę lub osobę trzecią.

Formy sukcesji w przypadku śmierci nestora:

  1. poprzez dziedziczenie – na podstawie ustawy lub testamentu;
  2. poprzez fundację rodzinną;
  3. poprzez ustanowienie sukcesora w CEDIG.

Brak rozwiązań prawnych w zakresie sukcesji, może spowodować niemożność prowadzenia biznesu do czasu dokonania zmian w stosownych rejestrach, a to może ciągnąć się bardzo długo.

Co robimy w ramach usługi?

  • ustalamy z klientem w jaki sposób chciałby podzielić swój majątek na wypadek śmierci;
  • analizujemy możliwość przejęcia majątku zarówno jeszcze za życia jak i po śmierci;
  • podejmujemy kroki prawne celem przejęcia przedsiębiorstwa przez członków rodziny;
  • doradzamy od strony podatkowej aby wszelkie rozwiązania były zgodne z przepisami prawa podatkowego.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe