Doradztwo w postępowaniach o stwierdzenie niekwalifikowalności wydatków projektowych

Każdy projekt dotowany ze środków publicznych podlega kontroli przez grantodawcę. Jeżeli w wyniku takiej kontroli pojawiają się ze strony organu zastrzeżenia (które później zostaje zawarte w protokole pokontrolnym), można bronić swoich racji i argumentacji. Jednakże, aby pomóc Tobie musimy działać szybko, dlatego jeżeli została wszczęta kontrola i masz wątpliwości co do jej wyników, kontaktuj się z nami.

Co robimy w ramach usługi?

  • sporządzamy zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego;
  • analizujemy zasadność stwierdzonych przez organ nieprawidłowości odnosząc się do prawa, orzecznictwa i poglądów doktryny;
  • przeprowadzamy przez proces odwoławczy i w razie konieczności przez postępowanie sądowe;
  • analizujemy odpowiedzialność osobistą Zarządu organizacji;
  • wskazujemy terminy i czynności, które będzie podejmował organ celem egzekucji pieniędzy.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe