Ewaluacja i kontrola projektów dotowanych ze środków publicznych

Jeśli Twoja organizacja realizuje projekty dotowane ze środków publicznych, aby zabezpieczyć jej interesy skorzystaj z bezstronnej ewluacji projektu lub jego audytu.

Ewaluacja i audyt to proces, w wyniku którego przedstawimy raport oceniający realizację projektu. Dokument ten przekazujemy w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym i w wersji pisemnej z podpisem tradycyjnym.

Przystępując do realizacji usługi, będziemy prosili Państwa o przesłanie następujących dokumentów:

 • oferty na podstawie której realizowany jest projekt;
 • umowy z grantodawcą;
 • sprawozdań dotychczas składanych przez Państwa do grantodawcy;
 • wykazu beneficjentów albo kart uczestnictwa;
 • historia rachunku bankowego projektu;
 • wypełnioną ankietę według wzoru Kancelarii;
 • innych dokumentów indywidualnie ustalanych.

W trakcie procedury będziemy się kontaktować telefonicznie z wybranymi specjalistami i/lub Beneficjentami, aby przeprowadzić ankietę (wywiad) dotyczącą realizacji projektu.

Na ostateczny raport składa się:

 • analiza i opis działań marketingowych – rekrutacji beneficjentów;
 • analiza i opis postępów w realizacji projektu, wskazanie problemów i zagrożeń (cele, rezultaty, produkty);
 • opis poprawności prowadzonej dokumentacji;
 • opis oceny usług projektowych przez ich odbiorców;
 • opis oceny realizacji projektu przez kadrę;
 • wnioski końcowe i zalecenia.

Co robimy w ramach usługi?

 • dokonujemy oceny zgodności dokumentacji projektowej z umową, regulaminem czy innymi dokumentami obowiązującymi organizację;
 • przeprowadzamy wywiady z kadrą i beneficjentami;
 • określamy obowiązki organizacji i analizujemy ich realizację;
 • przeprowadzamy spotkania z Zarządem organizacji;
 • sporządzamy raport końcowyi przekazujemy go organizacji.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe