Wsparcie i audyt procedur zapytań ofertowych

Błędnie skonstruowane zapytania ofertowe mogą położyć cały projekt, dlatego jesteśmy by pomóc.

Zapytanie ofertowe to formalny dokument wydawany przez organizację lub firmę w celu uzyskania ofert od potencjalnych dostawców lub wykonawców. Jest to jeden z etapów w procesie zamówień publicznych lub procesie nabywania dóbr lub usług przez instytucje publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa.

Zapytanie ofertowe zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących produktów lub usług, które organizacja lub firma zamierza nabyć. Dokument ten może zawierać opis przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne, ilości, terminy dostaw, warunki płatności oraz wszelkie inne informacje istotne dla procesu ofertowania.

Przepisy w tym zakresie są bardzo rygorystyczne, a ich nieprzestrzeganie i błędne konstruowanie zapytań wiąże się z koniecznością płatności kar i zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Co robimy w ramach usługi?

  • sporządzamy zapytania ofertowe oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
  • informujemy klienta w trakcie postępowaniu o terminach i czynnościach, któe należy podejmować;
  • bieżemy udział w rozstrzyganiu zapytań ofertowych;
  • analizujemy i poprawiamy treści propozycji zapytań ofertowych.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe