Zakładanie spółek i innych podmiotów gospodarczych

Chcesz rozpocząć prowadzenie własnego biznesu? Nie wiesz jak do tematu się zabrać? My mamy gotowe rozwiązania.

Proces zakładania biznesu może wydawać się długi i wymagający, jednakże z naszą pomocą spółka rozpocznie działanie w bardzo szybkim czasie. W Twoim imieniu przygotujemy dokumentację do założenia spółek – cywilnych, handlowych czy działalności gospodarczych. Możemy złożyć dokumenty do właściwego sądu lub urzędu albo możesz zrobić to samodzielnie, w każdym wypadku proces przebiegnie szybko i bez problemów.

W Polsce istnieje kilka rodzajów spółek, które można założyć w ramach prawa handlowego. Oto najważniejsze z nich:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): Jest to najpopularniejszy rodzaj spółki w Polsce. Charakteryzuje się tym, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wniesionego kapitału zakładowego. Spółka z o.o. może mieć jednego lub więcej wspólników (osób fizycznych lub prawnych).
 2. Spółka akcyjna (S.A.): Jest to forma spółki, w której kapitał zakładowy podzielony jest na akcje. Właścicielami spółki akcyjnej są akcjonariusze, którzy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Spółka akcyjna może być notowana na giełdzie.
 3. Spółka jawna: Spółka jawna to forma spółki, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki nieograniczenie i solidarnie. Spółka jawna nie musi posiadać określonego kapitału zakładowego i może być prowadzona pod firmą składającą się z imion i nazwisk wspólników.
 4. Spółka partnerska: Spółka partnerska jest prowadzona przez co najmniej dwóch partnerów, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki nieograniczenie i solidarnie. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, a jej działalność jest prowadzona na podstawie umowy partnerskiej.
 5. Spółka komandytowa: W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników: komplementariusze (odpowiadający za zobowiązania spółki nieograniczenie i solidarnie) oraz komandytariusze (odpowiedzialni tylko do wysokości wniesionego do spółki kapitału). Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej.
 6. Spółka komandytowo-akcyjna: Spółka komandytowo-akcyjna łączy cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W skład zarządu takiej spółki wchodzą zarówno akcjonariusze, jak i komplementariusze. Odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona, podczas gdy akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność ograniczoną do wysokości wartości akcji.

Odrębnym typem spółek jest spółka cywilna, którą regulują przepisy Kodeksy cywilnego a nie handlowego. Jest to to forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w której dwie lub więcej osób (zarówno fizycznych, jak i prawnych) nawiązuje umowę o współpracy w celu osiągnięcia określonego celu gospodarczego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie jest samodzielnym podmiotem prawnym. W ramach spółki cywilnej każdy z jej wspólników ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Oznacza to, że w przypadku trudności finansowych lub zobowiązań spółki, wspólnicy odpowiadają za nie całym swoim majątkiem osobistym, a nie tylko kapitałem wnoszonym do spółki. Wspólnicy mogą ustalić rozkład zysków i strat, jak również sposób zarządzania spółką w umowie spółki. Spółka cywilna nie posiada określonego minimalnego kapitału zakładowego ani wymogu rejestracji w sądzie. Jednakże, w praktyce, spółki cywilne często decydują się na sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, co nadaje jej większą wiarygodność. Spółka cywilna może prowadzić różnego rodzaju działalność gospodarczą, w zależności od ustaleń w umowie spółki. Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą wspólną odpowiedzialność za działalność spółki, co oznacza, że zobowiązania spółki mogą być dochodzone od każdego z nich w całości.

Należy pamiętać, że wybór odpowiedniej formy spółki zależy od wielu czynników, takich jak planowany zakres działalności, liczba wspólników, kapitał zakładowy, odpowiedzialność wspólników

Co robimy w ramach usługi?

 • analiza potrzeb klienta - przeprowadzenie wywiadu, określenie celu prowadzenia biznesu;
 • sporządzanie projektów umów lub statutów spółek i ich omówienie z klientem;
 • sporządzenie innych dokumentów i aktów wewnętrznych spółek, potrzebnych do prowadzenia biznesu;
 • kontakt z notariuszami i udział w sporządzeniu aktów notarialnych;
 • sporządzenie dokumentów wymaganych przepisami do rejestracji podmiotu;
 • złożenie dokumentów we właściwym sądzie lub urzędzie.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe