Zmiany i przekształcenia w funkcjonowaniu spółek – w tym zmiany w KRS

Prowadzenie spółek w Polsce może wydawać się trudne i skomplikowane, z nami będzie proste i przyjemne.

Prowadzenie biznesu napotyka sytuacje, na które najlepszy przedsiębiorca nie jest przygotowany. W takich sytuacjach może zajść konieczność dokonania zmian w funkcjonowaniu spółek, czy też ich przekształcenia. Wsparcie w tym obszarze dotyczy przede wszystkim zasad jakimi wspólnicy, partnerzy, Zarząd czy Rada muszą się kierować. To ogół praw i obowiązków każdego podmiotu uczestniczącego w spółce. W szczególności dotyczy to zmiany umów spółek, sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym, udziały – sprzedaż, darowizna, zmiana wspólników, połączenia, przekształcenia spółek, wnoszenie spółek lub ich części aportem.

Zmiany w działaniu spółki pociągają za sobą konieczność dokonania zmian we wpisie w rejestrze przedsiębiorców, prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

KRS jest publicznym rejestrem prowadzonym przez sądy rejonowe, który zawiera informacje o działalności prawnej podmiotów, takich jak spółki handlowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia, czy przedsiębiorcy indywidualni.

Procedura zmiany wpisu w KRS może obejmować różne aspekty, w zależności od rodzaju zmiany. Przykładowe zmiany wpisu mogą dotyczyć:

  1. Zmiany danych osobowych: Jeśli dane osobowe właścicieli lub członków zarządu ulegają zmianie, taka informacja musi zostać zgłoszona do KRS. Dotyczy to zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, czy innych danych identyfikacyjnych.
  2. Zmiany w zarządzie lub organach reprezentacyjnych: Jeśli następuje zmiana członków zarządu, rady nadzorczej lub innych organów reprezentacyjnych podmiotu, takie zmiany powinny zostać zgłoszone do KRS. Należy dostarczyć informacje dotyczące nowych członków zarządu, w tym dane osobowe oraz ewentualne zmiany w zakresie uprawnień i obowiązków.
  3. Zmiany w statucie lub umowie spółki: Jeśli spółka handlowa planuje zmianę swojego statutu lub umowy, taka zmiana musi zostać zgłoszona do KRS. Wprowadzane zmiany dotyczą często kapitału zakładowego, nazwy spółki, celu działalności, czy sposobu reprezentacji.
  4. Zmiany w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności: Jeśli spółka lub inny podmiot zmienia swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, taka zmiana powinna zostać zgłoszona do KRS. W tym przypadku konieczne jest dostarczenie informacji dotyczących nowego adresu.

Procedura zmiany wpisu w KRS zazwyczaj wymaga złożenia stosownego wniosku do właściwego sądu rejestrowego, który prowadzi rejestr danego podmiotu. Wniosek powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty potwierdzające dokonane zmiany.

Zmiana wpisu w KRS jest istotnym krokiem w procesie aktualizacji danych rejestrowych podmiotu gospodarczego i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Co robimy w ramach usługi?

  • dokonujemy pogłębionej analizy umowy (statutu) spółek i podmiotów gospodarczych;
  • doradzamy w zakresie doboru rozwiązań pranwych - wskazujemy ich wady i zalety;
  • wprowadzamy rozwiązania prawne umożliwiające płynne dalsze działanie spółek;
  • sporządzamy niezbędne dokumenty dla sądów rejestrowych i skłądamy wnioski do KRS o zmianę wpisów;
  • na każdym etapia konsultujemy pomysły naszych klientów czy to w ramach spotkań w Kancelarii czy wideokonferencji;
  • organizujemy i uczestniczymy w posiedzeniach notariusza, który dokonuje zmian w umowach i statutach.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe