Due Diligence – ocena kondycji Twojego biznesu

Poważne decyzje w zakresie kupna biznesu wymagają poważnego partnera prawnego - nas!

Due diligence (w dosłownym tłumaczeniu „staranność należyta”) to proces badania i analizy przedsiębiorstwa, transakcji lub inwestycji w celu uzyskania kompleksowej wiedzy na temat wszystkich istotnych aspektów przedsięwzięcia. Jest to praktyka powszechnie stosowana w świecie biznesu i finansów, mająca na celu ocenę ryzyka, identyfikację potencjalnych problemów oraz uzyskanie pełnego obrazu przed podejmowaniem decyzji.

Proces due diligence może dotyczyć różnych obszarów, w zależności od kontekstu. Najczęściej stosuje się go w przypadku:

  1. Przejmowania przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zainteresowane przejęciem innego przedsiębiorstwa przeprowadza due diligence, aby ocenić jego wartość, zdolność do generowania dochodów, aktywa i pasywa, historię finansową, ryzyka prawne, relacje z klientami itp.
  2. Inwestycji kapitałowych: Inwestorzy, którzy rozważają inwestycję w nowe przedsięwzięcie lub spółkę, przeprowadzają due diligence, aby ocenić potencjał wzrostu, wiarygodność zarządu, warunki rynkowe, konkurencję, zgodność z przepisami prawa itp.
  3. Finansowania projektu: Przy finansowaniu dużych projektów, takich jak budowa infrastruktury lub nieruchomości, instytucje finansowe lub inwestorzy przeprowadzają due diligence, aby ocenić rentowność projektu, ryzyka, warunki prawne, zezwolenia i regulacje, potencjalne koszty i dochody itp.
  4. Fuzji i przejęć: W przypadku fuzji dwóch przedsiębiorstw lub przejęcia jednego przez drugie, obie strony przeprowadzają due diligence, aby ocenić zgodność kultury organizacyjnej, strategie biznesowe, aspekty prawne, integrację systemów informatycznych, zgodność z przepisami prawa itp.

Proces due diligence obejmuje zbieranie i analizę różnorodnych informacji, takich jak dokumenty finansowe, umowy, raporty zarządu, audyty, badania rynku, sprawozdania z oceny ryzyka itp. W rezultacie daje to możliwość dokładnej oceny sytuacji i potencjalnych zagrożeń, a także pomaga w podejmowaniu informowanych decyzji biznesowych.

Co robimy w ramach usługi?

  • zebranie wszelkiech informacji i dokumentów do dokonania oceny;
  • przeprowadzenie analizy zebranych materiałów źrółowych;
  • w zależności od potrzeb klienta, w proces angażujemy specjalistów z różnych dziedzin - finansów, rachunkowości itd.
  • przeprowadzamy spotkania z klientem i omawiamy poszczególne etapy i wnioski etapów postępowania.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe